Utazásszervezés a járvány idején?

Rengeteg tervezett utazás és program került törlésre emiatt 2020-2021 folyamán, nem is csoda, hogy a beutazási szigor mérséklődésének, a tilalmak feloldásának hatására jelenleg többen a járvány éveiben megálmodott utazásukat tervezik vagy éppen már túl vannak annak megvalósításán, a megérdemelt feltöltődésen.

Nemrégiben látott napvilágot az Európai Unió Bíróságának ítélete az FTI Touristik ügyben, amely értékeli az utazási szerződések teljesítését a világjárvány alatt. A bírósági döntés foglalkozik az elmúlt évek sokat hangoztatott kérdésével: utazási iroda felelőssé tehető-e a járvány korlátozta szolgáltatásokért?

A jelenlegi körülmények ösztönzik az utazókat a szervezett utazások igénybevételére, azonban az utazási irodáknak nem érdemes szemet hunyniuk az elmúlt évek történései felett. Ahogy szokás mondani a történelem az élet tanítómestere.

A budlegal Ügyvédi Társulás cikkében a legfrissebb bírósági döntés alapján szeretne egy átlátható képet adni arról, hogy miként alakul a felelősség, ha az utazásra rendkívüli időkben, körülmények között kerül sor. Szeretnénk bemutatni, hogy az utazási irodáknak mire érdemes ügyelnie a szerződéskötés során.

Az FTI Touristik ügyben a bíróság megkülönböztet objektív és szubjektív felelősséget. Ez az elhatárolás, mint módszertan segítheti az utazási irodákat a panaszkezelésben is.

Az objektív felelősség alatt értjük azt, amikor egy körülmény ― hétköznapi értelemben ― befolyásolhatatlannak tűnik, mégis maga után vonja az utazási irodák jogi felelősséget. Azaz a látszólag kívülálló körülmények (állami intézkedések, természeti katasztrófák) az utazási irodák kockázati körébe eshetnek.

Az Európai Bíróság ítéletben rögzíti, hogy objektív felelőssége van az utazási irodáknak a díjengedmény vonatkozásában.

A díjengedmény az utazónak akkor jár, ha az utazási iroda valamilyen oknál fogva nem tudja teljesíteni az utazási szolgáltatást vagy a vállaltnál alacsonyabb minőségben tudja teljesíteni azt. Így, ha a célállomáson elrendelt karanténszabályok miatt a szálloda nem tudja biztosítani a wellness használatot, az utazó díjengedményre lehet jogosult.

A díjengedmény minden esetben objektív: a díjengedményre az utazó értékcsökkent szolgáltatás alapján jogosult és a díjengedmény mértéke az értékcsökkenéshez igazodik. A bírósági ítélet alapján az utazási irodák nem tudnak a díjengedmény körben sikerrel hivatkozni az olyan kiszámíthatatlan és rendkívüli körülményekre, mint a világjárvány. A világjárvány kockázata az utazási iroda terhén marad ebben a körben.

Máshogyan alakul a felelősség a kártérítés vonatkozásában. Kártérítés értékelésénél nem az értékcsökkent szolgáltatáson van a hangsúly, hanem azon, hogy az utazónak a szolgáltatással összefüggésben kiadásai, költségei keletkeztek.

Egy egyszerű példát említve: az utazó nem tud eljutni a reptérre, mert a járványintézkedések miatt törölték a csoportos transzfer járatot. Az utazónak saját költségén kell megoldania a reptérre jutást, ezzel összefüggésben pedig a vagyonában kára keletkezik.

A kártérítés szubjektív, mérlegelést igényelhet: a kártérítés körben a jogalkotó tekintettel van az olyan élethelyzetekre, amelyeket az utazási irodák minden ésszerű intézkedés ellenére sem tudnak elhárítani, elkerülni. A kártérítés vonatkozásában ilyen szubjektív körülmények lehetnek a világjárvány okozta beutazási vagy kijárási tilalmak, amelyekkel az utazási irodák korábban nem tudtak számolni.

Mivel a kár mértéke esetenként eltérő lehet és annak mértékét nem lehet előre megbecsülni, kifejezetten hátrányosan érintené az idegenforgalmat, ha az utazási irodák terhén maradnának a felsorolt kockázati tényezők. Ezért az ilyen körülmények nem vonhatják maguk után az irodák kártérítési felelősségét, még akkor sem, ha az utazók egyébként jogosultak az árengedményre.

A budlegal Ügyvédi Társulás rámutat arra, hogy a két jogi fogalom látszólag hasonló, azonban láthatóan eltérő jogi tartalmat hordoz, ezért érdemes őket a szerződésben nem egy kalap alá venni.  Az utazási irodáknak ajánlott a fentiek fényében megvizsgálni a szálláshelyekkel és egyéb szolgáltatókkal kötött szerződéseit, valamint a szerződéskötésék során érdemes figyelemmel lenni a fenti fejleménykere. Célszerű a szolgáltatókkal kötött szerződésekben olyan jogi megoldást alkalmazni, amely csökkenti az utazási irodák üzleti kockázatát a nehezebb időkben is.

Amennyiben további kérdései vannak a témakörrel kapcsolatban, keresse bizalommal a budlegalt, ügyvédeink készséggel segítenek Önnek!

Kemper Marcell Boldizsár

A budlegal Ügyvédi Társulás ügyvédjelöltje