Új energetikai tanúsítványok

Új energetikai tanúsítványok

2023. november 1-i hatállyal módosításra került az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló rendelet

Új energetikai tanúsítványok

2023. november 1-i hatállyal módosításra került az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008 (VI.30.) Korm.rendelet, amely meghatározza, hogy milyen esetekben köteles az ingatlan eladója vagy bérbeadója energetikai tanúsítvány készíttetni.

Az épületek és lakások energetikai tanúsítását 2008-tól vezették be Magyarországon egy uniós irányelv jogharmonizációja keretében. Az energetikai tanúsítványok célja, hogy a tulajdonost vagy a leendő tulajdonost, illetve a leendő bérlőt tájékoztassa az adott ingatlan energiahatékonyságáról. Az energetikai tanúsítás által kimutathatóak az egyes épületek közötti különbségek, és azok fajlagos energiaigénye is összehasonlítható.

A jogszabálymódosítás célja egy új energetikai tanúsítvány minta és arculat meghatározása volt. Az újfajta tanúsítványok még inkább felhasználóbaráttá, azaz könnyebben érthetővé, áttekinthetővé váltak. Így többek között részletes fotódokumentációt tartalmaznak, ami könnyebben beazonosíthatóvá teszi az adott épületet vagy lakást.

A budlegal tapasztalata szerint sok tanúsító számára jelentett problémát többlakásos vagy több rendeltetési egységet befogadó épület esetén a korábbi szabályok szerinti a tanúsítás. Különösen akkor, ha nagyon eltérő energetikai követelményű vagy használati idejű rendeltetési egységekről volt szó (például, ha lakások, irodák, orvosi rendelő volt egy épületben).
A mostani módosítás megoldást ad erre. Eszerint, ha egy önálló rendeltetési egység (pl. egy lakás) eladása vagy bérbeadása miatt készül energetikai tanúsítvány, a tanúsítványt csak ezen önálló rendeltetési egységre kell kiállítani. A 2023. november 1-jétől alkalmazandó tanúsítvány nem csupán az épület egészének, hanem az egyes épülettechnikai rendszereknek (fűtés, légkondicionálás, szellőzés, világítás, használati melegvíz stb.), valamint az épületszerkezeti elemeknek az energiahatékonyságát is értékeli, emellett részletes, időszakokra bontott felújítási és korszerűsítési javaslatot is rögzít az épület tulajdonosa számára.

Rövidebb érvényességi idő

Fontos változás, hogy az energetikai tanúsítványok érvényességi ideje az eddigi 10 évről lecsökkent 5 évre, ráadásul a november 1. előtt készített tanúsítványok már csak 2024. január 2-ig használhatóak fel.

A szerződésbe már nem kerül be az energetikai tanúsítvány száma

A jogszabálymódosítás nem változat azokon az esetkörökön, amikor az ingatlan tulajdonosa köteles energetikai tanúsítványt készíttetni. Ilyenkor továbbra is kötelező tanúsítvány készíttetni ingatlan eladásakor, bérbeadásakor vagy új épület használatba vételéhez. A módosítás azonban annyi könnyítést tartalmaz, hogy az energetikai tanúsítványt nem kötelező már a szerződéskötéskor átadni a vevőnek vagy bérlőnek, ill. nem kell a tanúsítvány számát rögzíteni a szerződésben, hanem elegendő a tanúsítványt vagy annak másolatát a szerződés megkötésekor bemutatni a vevőnek vagy a bérlőnek, és csak legkésőbb az ingatlan birtokbaadásakor kell átadni.

Továbbra sem kell tanúsítványt készíttetni a használatbavételi engedélyt vagy bejelentést megelőző tulajdon-átruházás estén, ill. tulajdonostársak közötti adásvétel esetén (azaz amikor a leendő vevő már eleve tulajdonnal rendelkezik az ingatlanban). Szintén nincs szükség energetikai tanúsítvány készítésére olyan önálló épület esetén, amelynek a hasznos alapterülete nem haladja meg az 50 m²-t, vagy amelyet csak évente 4 hónapnál rövidebb lakhatásra vagy pihenésre szánnak (pl. nyaralók), ill. az ideiglenes (legfeljebb 2 évi használatra szánt) felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre, fűtés nélküli mezőgazdasági, logisztikai és ipari épületre, műhelyre, ill hitéleti célra szánt épületekre. A budlegal tapasztalata szerint sokszor félreértésre adott okot a fent említett 50 m²-es szabály, ezért fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy ez a kivétel csak önálló, más épülethez nem csatlakozó épületeket érint, azaz nem vonatkozik olyan társasházi lakásokra, melyek alapterülete nem haladja meg ezt a méretet.

Az ingatlan hirdetésekor fel kell tüntetni az energetikai besorolást

November 1-jétől már az ingatlan hirdetésekben (akár eladó akár bérbeadó ingatlanról van szó) fel kell tüntetni az adott épület vagy lakás energetikai besorolását. Ez a módosítás megkönnyíti a leendő vevők ill. bérlők számára, hogy összehasonlíthassák a piacon elérhető hasonló ingatlanokat, valamint arra ösztönzi az ingaltanok tulajdonosait, hogy energetikai korszerűsítéseket hajtsanak végre annak érdekében, hogy nagyobb eséllyel el tudják adni vagy bérbe tudják adni az ingatlanukat.

Szintén a szélesebb körű tájékoztatást szolgálja az a változtatás, hogy az 500 m²-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, közhasználatú, kereskedelmi, szolgáltató, közösségi szórakoztató vagy kulturális rendeltetésű épület esetében az épület közönség számára nyitva álló helyiségének jól látható helyére ki kell függeszteni a tanúsítvány összefoglaló lapját, amely többek között az épület fő adatait, a hatékonysági kategóriákat, az összesített energetikai jellemzőket, CO2 kibocsátást tartalmazza.

Energetikai tanúsítvány minta