Munkavédelmi képviselő választása

Munkavédelmi képviselő választása - Budlegal Ügyvédi Társulás

Már 20 fő munkavállaló felett kötelező a Munkavédelmi képviselő választása!

A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül munkavédelmi képviselőt választani.
A munkavédelmi képviselő legfontosabb feladatai: a munkabalesetek megelőzése, a munkavállalónak a biztonságos munkavégzésre történő felkészítése, a munkahely és a munkaeszközök biztonságos használatának elősegítése, valamint jogosult meggyőződni a munkavégzés körülményeiről is (tájékozódhat, üzemi területre beléphet, részt vehet döntés-előkészítésben, munkabalesetek kivizsgálásában, hatósághoz fordulhat stb.)
2016. július 1-jén lépett hatályba a munkavédelmi törvény módosítása, amely többek között a munkavédelmi érdekképviseletre vonatkozó szabályozást is átalakította. Az alábbiakban a legfontosabb változásokat foglaljuk össze.

Munkáltatói kötelesség gondoskodni a munkavédelmi képviselőről

Amennyiben vállalkozásnál foglalkoztatott munkavállalók száma eléri a 20 főt, a munkáltató köteles munkavédelmi képviselő választására vonatkozó intézkedéseket tenni.
Amennyiben pedig a munkáltató kevesebb, mint 20 munkavállalót foglalkoztat, de ők kezdeményezik munkavédelmi képviselő választását, ennek lebonyolítása szintén a munkáltató feladata.

Munkavállaló – nem csak az Mt. hatálya alatti foglalkoztatott

Munkavállaló alatt nem csak az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalókat kell érteni, hanem pl. a szövetkezeti törvény alapján munkaviszony jellegű munkaviszonyban foglalkoztatott hallgatót is.

Ki és mi célból választható munkavédelmi képviselővé?

A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül munkavédelmi képviselőt választani. A megválasztásakor továbbra is az üzemi tanácstaggá választhatóság feltételeit kell alkalmazni azzal az új kiegészítéssel, hogy nem választható munkavédelmi képviselővé az, aki a munkáltatónál munkaviszony keretében főtevékenységként a munkáltató megbízásából munkavédelmi feladatokat lát el, illetve aki munkáltatói jogokat gyakorol, a vezető hozzátartozója és a választási bizottság tagja.

Felmondási védelem illeti a munkavédelmi képviselőt is

Ugyanolyan mértékű védelem illeti meg a munkavédelmi képviselőt a továbbiakban is: az Mt. szerinti választott szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállalókra vonatkozó szabályokat kell ezután is alkalmazni (azzal, hogy a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerven a bizottságot, annak hiányában a munkavédelmi képviselő választás során létrejött választási bizottság tagjait kell érteni).

Bírság járhat

Amennyiben a munkáltató nem gondoskodik munkavédelmi képviselő megválasztásáról vagy nem teszi lehetővé a munkavédelmi érdekképviselet jogszerű működését, a munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot szabhat ki, melynek mértéke elérheti akár a 10.000.000,- Ft összeget is.

Határidő

2017. január 8-ig minden olyan legalább 20 munkavállalót foglalkoztató munkáltatónak, ahol még erre nem került sor, munkavédelmi képviselő választásáról kell gondoskodnia. Ahol már van választott munkavédelmi képviselő, ott az új szabályokat a jelenlegi képviselő mandátumának lejárata után kell alkalmazni.

dr. Udvari Jesszika
ügyvéd
budlegal Ügyvédi Társulás
www.bud-legal.hu