Kirúghatnak egy Facebook posztért? Vigyázz, mit írsz a munkáltatódról!

Kirúghatnak egy Facebook posztért

A közösségi médiában tett bejegyzés, amennyiben sértheti a munkáltató hírnevét, alapos indok lehet a munkaviszony jogszerű felmondására.

A közösségi médiában (Instagram, Facebook, Tiktok, Twitter stb.) tett bejegyzés és megjegyzés – amennyiben a közzétevő munkavállaló közvetlen kapcsolatba hozható a munkáltatóval és a bejegyzés az sértheti a munkáltató hírnevét – alapos indok lehet a munkaviszony jogszerű felmondása esetén – mondta ki a magyar legfelsőbb bíróság, a Kúria egy 2023-as döntésében.

A budlegal részéről dr. Udvari Jesszika munkajogásza szerint fontos tudni, hogy a munkavállalói véleménynyilvánítás szabadsága korlátozott, ha az összefügg a munkaviszonyával. Ebben az esetben a munkavállaló véleménynyilvánítása nem sértheti a munkáltatója üzleti érdekeit és a munkavállalót titoktartási kötelezettség is terheli.

Különösen igaz ez az online – közösségi médiában – térben tett véleménynyilvánításra, mert az online tartalom sokkal gyorsabban jóval nagyobb körhöz juthat el, és tovább is osztható, és ez már önmagában is nagy kockázatot jelent és alkalmas lehet a munkáltató gazdasági érdekeinek veszélyeztetésére és a jóhírnév csorbítására. Ilyen eset például, ha egy bejegyzés a munkáltató elveivel és a társadalomban magáról kialakított képpel ellentétes vagy annak ellentmondó.

Ha a munkavállaló élni kíván a közösségi média ezen lehetőségeivel, tisztában kell lennie annak természetével és jellemzőivel, például azzal, hogy az online közösségi médiában tett bejegyzések és információk egymással „automatikus” összefüggésbe hozhatók, különösen ha a munkavállaló maga teszi közzé munkahelyének nevét a profiljában.

Azonban a bejegyzést író munkavállaló és a munkáltató közötti közvetlen kapcsolat nem csak akkor állapítható meg, ha név szerint, kifejezetten megnevezi azt (pl. a munkavállaló profilján történő munkahely feltüntetése), hanem akkor is, ha a munkáltató mindenféle különösebb technikai tudás nélkül egyszerűen kideríthető.

Éppen ezért a Kúria kimondta, hogy amennyiben egy a munkavállaló közösségi médiában tett bejegyzés alkalmas arra, hogy az olvasó negatív képet alkosson a munkáltatóról, ez objektíve alkalmas arra, hogy megsértse a munkáltató jóhírnevét, ezért ilyen esetben a munkaviszony megszüntetése jogszerű.

Azt tapasztaljuk, hogy ilyen, a fenti döntés alapját képező esetek gyakran félreértésen alapulnak, vagy megfelelő tájékoztatás hiánya miatt kerül sor rájuk. Éppen ezért ennek nem csak a munkajogi szempontból miatt van relevanciája. Az idén már 50 főnél több munkavállalót foglalkoztató cégekre is kiterjedő panaszbejelentési rendszeren belül a munkáltató érdekeit sértő tevékenységek akár anonim módon is bejelenthetők. Mindegyik érintett érdeke, hogy a cég üzleti hírneve ne sérüljön. További tájékoztatásért látogasson el ide: www.bud-whistle.hu