Keresőképtelenség, táppénz felülvizsgálata

Az elmúlt időszakban gyakran kaptunk kérdést ügyfeleinktől munkavállalói keresőképtelenség, táppénzes státusz miatt. Úgy érezzük, gyakoribbá váltak a betegszabadságokkal és a táppénzzel kapcsolatos visszaélések.
Vajon mit tehet a munkáltató, ha az alkalmazottai egyik napról a másikra, gyanúsan hosszú időre, vagy átlátszónak tűnő indokokkal, esetleg túl gyakran maradnak betegségre hivatkozással otthon? A budlegal munkajogászai, dr. Kiss Bernadett és dr. Lantos Andrea utánajártak annak, hogyan kérhető a táppénzes státusz felülvizsgálata.

Amennyiben felmerül, hogy nem indokolt, vagy nem megalapozott a munkavállalói keresőképtelenség, a munkáltatónak lehetősége van a betegszabadság, illetve a táppénz igénybevétele alatt a munkavállaló keresőképtelenségének felülvizsgálatát kezdeményezni a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (Budapest a XIII. ker.) hivatalánál. A fizetendő eljárási díj 15 800 Ft.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a keresőképtelen munkavállaló személyes adatait és a keresőképtelenség kezdetének időpontját
  • a munkáltató adatait, telefonos és postai elérhetőségét.

A kormányhivatal szakértő főorvos útján ellenőrzi a keresőképtelenség fennállását. Ennek során betekinthet a betegdokumentációba, megkeresheti a háziorvost vagy a kezelőorvost és jogosult a munkavállaló vizsgálatára is. Ezt követően pedig dönt a keresőképtelenség megalapozottságáról és erről értesíti a kérelmezőt.

Amennyiben megállapításra kerül, hogy a munkavállaló jogosulatlanul volt keresőképtelen állományban, akkor egy sor jogkövetkezményekkel kell számolnia, így különösen:

  • a munkaviszonyának megszüntetése,
  • a jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátás visszafizetése
  • a munkavállaló magatartása megvalósíthatja a társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés bűncselekményét is.

Amennyiben további kérdései vannak a táppénz felülvizsgálatról vagy egyéb munkajogi vonatkozású ügyben, a Buzády és Udvari Ügyvédi Iroda ügyvédei készséggel segítenek.

Készítette: dr. Lantos Andrea és dr. Kiss Bernadett

2021.08.04.