A munkáltató a jogszabályok, valamint a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 13. § szerinti magatartási szabályok megsértésének bejelentésére bejelentési rendszert (a továbbiakban: bejelentési rendszer) hozhat létre, amelyben a bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy (a bejelentésben megadott) személyes adatait a bejelentés kivizsgálása céljából kezelheti és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatja. Ilyen külső szervezet lehet a Bejelentővédelmi Ügyvéd.

A Bud-Legal szolgáltatása a panaszos számára ingyenes. Panaszos lehet az adott cég munkavállalója és szerződéses partnere (szállítók, vevők) egyaránt.

A bejelentő adatait titkosan kezeljük, azokat a bepanaszolt cégnek a bejelentő külön engedélye hiányában nem továbbítjuk.