Bejelentővédelem

DR. UDVARI JESSZIKA, MBA
ÜGYVÉD

Lantos Andrea

DR. LANTOS ANDREA
ÜGYVÉD

Kérdése van?

Amennyiben kérdése van, vagy további információkra van szüksége, forduljon bizalommal hozzánk.

A budlegal bejelentővédelmi ügyvédei készséggel válaszolnak kérdéseire a bejelentes@bud-whistle e-mailcímen. Kérjen időpontot személyes vagy TEAMS meeting keretében történő egyeztetésre!

Kövessen minket Facebookon!

Kérdésem van!

Kövessen minket:

1. Whistleblowing, azaz mi az a bejelentővédelem?

A visszaélésbejelentő rendszer biztosítja, hogy adott vállalkozással kapcsolatba kerülő személyek (pl. munkavállalók, beszállítók, ügyfelek) anonim jelenthessenek be olyan eseteket, amelyek közérdeket vagy nyomós magánérdeket sértenek. A bejelentővédelem célja, hogy egy vállalkozással kapcsolatos jogsértés bejelentése esetén a bejelentő személye védve legyen az esetleges hátrányos következményektől.

2. Ki tehet bejelentést?

Bejelentést bárki tehet, aki az adott vállalkozással kapcsolatban olyan információ birtokában van, amely megítélése szerint olyan jogsértés, amelyet szeretne a vállalkozás tudomására hozni. Pl. a vállalkozás tulajdonosai, ügyvezetői, foglalkoztatottjai (munkavállaló, alkalmi munkavállaló, megbízott), alvállalkozók, beszállítók, és az ő foglalkoztatottjaik, illetve ügyfelek.

3. Milyen jogsértéseket lehet bejelenteni?

A lehetséges jogsértések köre igen széles, pl.:

 • áru, termékek, pénz eltulajdonítása, lopás, sikkasztás
 • egyéb gazdasági bűncselekmények
 • vesztegetés, ajándékok, kenőpénzek elfogadása vagy felajánlása,
 • hamis adatszolgáltatás,
 • feketelistára helyezés, üzleti bojkott,
 • szerződés vagy engedély idő előtti megszüntetése,
 • jó hírnév megsértése,
 • megfélemlítés, kényszerítés, fizikai vagy verbális erőszak, agresszió,
 • hátrányos megkülönböztetés vagy indokolatlan előnyben részesítés,
 • szexuális visszaélés, zaklatás,
 • negatív munkareferencia,
 • alkoholos, kábítószeres vagy egyéb befolyásoltság alatti munkavégzés,
 • üzleti titok megsértése.

4. Kinek kötelező visszaélésbejelentési rendszert bevezetni?

Az EU 2019-ben vezette be a Whistleblowing-irányelvet. Eszerint 2021. december 17-től a legalább 250 főt foglalkoztató vállalkozásoknak kötelezően visszaélésbejelentési rendszert kell működtetniük. 2023. december 17-től a kisebb (50-249 főt foglalkoztató) cégek számára is kötelező.

5. Miért javasoljuk a vállalkozásoknak?

A vállalkozással szembeni bizalmat erősíti egy transzparens visszaélésbejelentő
rendszer működtetése. Tanulmányok alapján a vállalkozások éves árbevételük mintegy 5%-át veszítik el évente különböző foglalkozás körében elkövetett jogsértések következtében.
A visszaélésbejelentő rendszer működtetése révén ez visszaszorítható.
A vállalkozás ilyen jogsértésekre elsőként házon belül tud reagálni, ezzel is védve az üzleti érdekeit. Hosszútávon a vállalatot és a tulajdonosi érdekeket képes védeni a rendszer.

6. Hogyan készítse fel vállalkozását az EU visszaélésbejelentési irányelvére?

Ahhoz, hogy a jogszabályi feltételeknek megfelelő rendszert tudjon bevezetni, a következő főbb teendői vannak:

 • Dolgozza ki a belső tájékoztatást a visszaélésbejelentés fontosságáról
 • Válassza ki a megfelelő bejelentési csatornát a visszaélésbejelentő rendszerhez
 • Készítse elő a működtetéshez szükséges dokumentációt
 • Tegyen közzé tájékoztatást a rendszer bevezetéséről releváns, a
  munkavállalók és külső partnerek számára is elérhető felületeken
 • Készítsen kommunikációs stratégiát és kampányt.
 • Tartson oktatás a vállalkozásán belül munkavállalói és vezetői számára.

7. budlegal visszaélésbejelentő rendszer

A bejelentővédelmi ügyvéd bevonásával működtetett visszaélésbejelentő rendszer előnye, hogy a megfelelő technikai háttér biztosítása (bejelentő űrlap) már rendelkezésre áll, nincs szükség annak külön kialakítására. Biztosított a bejelentkezések vállalkozástól független szakértői ellenőrzése, a bejelentő személyes adatainak védelme és a bejelentés szakértői előszűrése, a vizsgálat szakszerű lefolytatására.

8. budlegal szolgáltatásai

Szerződéskötést követően egy linket kap tőlünk, innen érhető el a budlegal által működtetett visszaélésbejelentési felület. Ennek kialakítása során törekedtünk arra, hogy ügyfeleink számára átlátható és könnyen kezelhető felületet álljon rendelkezésre.

A budlegal whistle team a következő szolgáltatásokat nyújtja:

 • Bejelentés esetén visszajelzést küldése a bejelentő felé a határidőn belül,
 • A Bejelentő személyazonosságának védelme a jogszabályi előírásoknak megfelelően,
 • Visszaélésbejelentő rendszer működéséhez szükséges iratok elkészítése (adatkezelési tájékoztató, vizsgálati eljárásrend, oktató anyag)
 • Bejelentés esetén a bejelentés előszűrése (a visszaélésbejelentés szabályai szerint befogadhatóság),
 • Bejelentés nyomonkövetése,
 • Bejelentés vizsgálata, szükséges és lehetséges ellenőrzések elvégzése,
 • Amennyiben szükséges és az ügyfél kéri, úgy hatóság bevonása,
 • Bejelentés kivizsgálása a jogszabály szerinti határidőben,
 • Beszámoló készítése a bejelentés vizsgálatának eredményéről a vállalkozás képviselőjének,
 • Kapcsolattartás a bejelentővel, a bejelentés kivizsgálásának lezárását követően visszajelzés a bejelentőnek,
 • Megállapodott időszakonként visszaélés-bejelentési összefoglalók és statisztikák elkészítése.

9. Kérdése van?

Amennyiben kérdése van, vagy további információkra van szüksége, forduljon bizalommal hozzánk.
A budlegal bejelentővédelmi tanácsadói készséggel válaszolnak kérdéseire a
bejelentes@bud-whistle.hu e-mailcímen. Kérjen időpontot személyes vagy TEAMS meeting keretében történő egyeztetésre!
Kövessen minket Facebookon: