Bejelentővédelem

DR. UDVARI JESSZIKA, MBA
ÜGYVÉD

Lantos Andrea

DR. LANTOS ANDREA
ÜGYVÉD

Kérdése van?

Amennyiben kérdése van, vagy további információkra van szüksége, forduljon bizalommal hozzánk.

A budlegal bejelentővédelmi ügyvédei készséggel válaszolnak kérdéseire a bejelentes@bud-whistle e-mailcímen. Kérjen időpontot személyes vagy TEAMS meeting keretében történő egyeztetésre!

Kövessen minket Facebookon!

 

Ajánlatot kérek

Kövessen minket:

1. Whistleblowing, azaz mi az a bejelentővédelem?

Az EU 2019-ben vezette be a Whistleblowing-irányelvet, amely a magyar nemzeti jogba, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (’’Panasztörvény”) átültetésre került elnevezéssel.

A visszaélésbejelentő rendszer biztosítja, hogy adott vállalkozással kapcsolatba kerülő személyek (pl. munkavállalók, beszállítók, ügyfelek) anonim jelenthessenek be olyan eseteket, amelyek közérdeket vagy nyomós magánérdeket sértenek. A bejelentővédelem célja, hogy egy vállalkozással kapcsolatos jogsértés bejelentése esetén a bejelentő személye védve legyen az esetleges hátrányos következményektől.

2. Kinek kötelező?

A visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására és működtetésére az alábbi vállalkozások köteles:

 1. 

Legalább 50 személyt foglalkoztató vállalkozás.
 2. Létszámtól függetlenül, a Pénzmosási törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatók kötelesek visszaélésbejelentési rendszert működtetni, mint például
 • ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzők,
 • könyvvizsgálói tevékenységet végzők,
 • könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői,
 • adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási
 • jogviszony alapján végzők,
 • ügyvédek,
 • közjegyzők,
 • székhelyszolgáltatók.

3. Törvényi határidő a bevezetésre

A fenti 2. pontban meghatározott, a pénzmosási törvény hatálya allá tartozó tevékenységet foglalkoztató magyar és külföldi vállalkozások, valamint a 250 főnél több személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztató vállalkozások már 2023. nyarától kötelesek megfelelő visszaélésbejelentési rendszert működtetni.

Az 50-249 főt foglalkoztató vállalkozásokat e kötelezettség 2023. december 17-étől terheli.

4. Ki tehet bejelentést?

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet 
 
a) a foglalkoztató által foglalkoztatott, akkor is, ha a munkaviszony megszűnt és akkor is, ha csak pályázott a pozícióra és vele szemben jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás (pl. interjú) megkezdődött,
 
b) egyéni vállalkozó, az egyéni cég aki a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll vagy állt, vagy ha már a szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdte,
 
c) a gyakornok vagy önkéntes, aki a foglalkoztatónál tevékenységet végez, akkor is, ha a jogviszony megszűnt, vagy még csak létesítésére vonatkozó eljárást kezdte meg,
 
d) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is, akkor is, ha a munkaviszony megszűnt
 
e) az a vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy, aki a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban álló, állt vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett.

5. Milyen jogsértéseket lehet bejelenteni?

A visszaélésbejelentő rendszerben a bejelentő minden olyan a munkavégzésével, szerződéses viszonyával kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerzett információt bejelenthet, amely jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozik.

A lehetséges jogsértések köre igen széles, néhány példa:

 • áru, termékek, pénz eltulajdonítása, lopás, sikkasztás
 • egyéb gazdasági bűncselekmények (pl. korrupció)
 • vesztegetés, ajándékok, kenőpénzek elfogadása vagy felajánlása,
 • etikai előírások megsértése,
 • hamis adatszolgáltatás,
 • környezet megkárosítása,
 • feketelistára helyezés, üzleti bojkott,
 • szerződés vagy engedély idő előtti megszüntetése,
 • jó hírnév megsértése,
 • megfélemlítés, kényszerítés, fizikai vagy verbális erőszak, agresszió,
 • hátrányos megkülönböztetés vagy indokolatlan előnyben részesítés,
 • szexuális visszaélés, zaklatás,
 • negatív munkareferencia, munkavédelem sérelme,
 • alkoholos, kábítószeres vagy egyéb befolyásoltság alatti munkavégzés,
 • üzleti titok megsértése.

6. Miért javasoljuk a vállalkozásoknak?

A vállalkozással szembeni bizalmat erősíti egy transzparens visszaélésbejelentő
rendszer működtetése. Tanulmányok alapján a vállalkozások éves árbevételük mintegy 5%-át veszítik el évente különböző foglalkozás körében elkövetett jogsértések következtében.
A visszaélésbejelentő rendszer működtetése révén ez visszaszorítható.
A vállalkozás ilyen jogsértésekre elsőként házon belül tud reagálni, ezzel is védve az üzleti érdekeit. Hosszútávon a vállalatot és a tulajdonosi érdekeket képes védeni a rendszer.
A fenntarthatósági jelentést (CSRD report) lépcsőzetesen közel 3000 magyar vállalkozásra is kiterjesztő (hamarosan elfogadásra kerülő) ESG-Törvény is előírja majd bejelentő rendszer kialakítását, e cégeknek is érdemes már most nekikezdeni ennek.

7. Hogyan készítse fel vállalkozását az EU visszaélésbejelentési irányelvére?

Ahhoz, hogy a jogszabályi feltételeknek megfelelő rendszert tudjon bevezetni, a következő főbb teendői vannak:

 • dolgozza ki a belső tájékoztatást a visszaélésbejelentés fontosságáról,
 • döntsön arról, hogy belső vagy külső bejelentésvédelmi rendszert kiván-e létrehozni,
 • válassza ki és hozza létre a megfelelő bejelentési csatornát a visszaélésbejelentő rendszerhez,
 • készítse elő a működtetéshez szükséges dokumentációt, szabályzatot,
 • határozza meg a rendszert alkalmazó személyek körét, feladatait, felelősségét,
 • tegyen közzé tájékoztatást a rendszer bevezetéséről releváns, a munkavállalók és külső partnerek számára is elérhető felületeken,
  – Tartson oktatást a vállalkozásán belül munkavállalói és vezetői számára.
 • készítsen kommunikációs stratégiát és hozza létre a megfelelő belső és külső tájékoztatási és bejelentési felületeket (pl. weboldalán)

8. budlegal visszaélésbejelentő rendszer

A bejelentővédelmi ügyvéd bevonásával működtetett visszaélésbejelentő rendszer előnye, hogy biztosítható a pártatlanság és a bejelentések megítéléséhez elengedhetetlen szakmai ismeret.

Biztosított a bejelentések vállalkozástól független szakértői ellenőrzése, a bejelentő személyes adatainak védelme és a bejelentés szakértői előszűrése, a vizsgálat szakszerű lefolytatására.

A rendszer működtetéséhez szükséges dokumentáció elkészítése és megfelelő technikai háttér biztosítása szintén nem az Ön feladata, a bejelentővédelmi ügyvéd tartja a kapcsolatot a bejelentővel és a megbízóval is.

9. budlegal szolgáltatásai

 • Visszaélésbejelentő rendszer működéséhez szükséges iratok elkészítése (adatkezelési tájékoztató, vizsgálati eljárásrend, oktató anyag),
 • Bejelentés esetén visszajelzést küldése a bejelentő felé a határidőn belül,
 • Bejelentő személyazonosságának védelme a jogszabályi előírásoknak megfelelően,
 • Bejelentés előszűrése (megfelelőség / befogadhatóság),
 • Bejelentés továbbítása a megbízónak,
 • Bejelentés vizsgálata, szükséges és lehetséges ellenőrzések elvégzése,
 • Megbízó kérése esetén szakmai támogatás a bejelentés kivizsgálása során, jogi vélemény készítése, compliance, hatósági eljárás kezdeményezése,
 • Jogszabályi határidők figyelése,
 • Összefoglaló készítése a bejelentés kivizsgálásának eredményéről megbízónak,
 • Kapcsolattartás a bejelentővel, a bejelentés kivizsgálásának lezárását követően visszajelzés a bejelentőnek.

10. Kérdése van?

Amennyiben kérdése van, vagy további információkra van szüksége, forduljon bizalommal hozzánk.
A budlegal bejelentővédelmi tanácsadói készséggel válaszolnak kérdéseire a
bejelentes@bud-whistle.hu e-mailcímen. Kérjen időpontot személyes vagy TEAMS meeting keretében történő egyeztetésre!
Kövessen minket Facebookon: