A gazdaság versenyképességének növelése

A 2023. június 21-i 2023/89. számú Magyar Közlönyben jelent meg az országgyűlés által újonnan elfogadott, a gazdaság versenyképességének növelése érdekében történő törvénymódosításokról szóló 2023. évi XXXIX. törvény. A törvényben foglalt jogszabálymódosítások deklarált célja egy a gazdasági növekedés, illetve versenyképesség erősödését elősegítő reform. A „salátatörvény” alapján olyan fontos jogszabályok kerültek módosításra többek között, mint a cégtörvény, […]

budlegal csatlakozott a WIRAS Verbund szakmai szervezethez

Örömmel jelentjük be, hogy a Budlegal Ügyvédi Társulás csatlakozott a WIRAS Verbundhoz, egy nemzetközi, német nyelvű ügyvédi és adótanácsadó szakmai szervezethez. A 197 tagirodával 43 ország 154 városából kitűnő közösség egy dinamikus, jogi szakemberek hálózatában való együttműködésre és tapasztalatcserére. A WIRAS-hoz való csatlakozás fantasztikus lehetőség számunkra arra, hogy az egész világon együttműködjünk hasonlóan gondolkodó szakemberekkel, […]

Ügyvédünk a Business Women’s Network csapatában

Örömmel jelentjük be, hogy a budlegal ügyvédje, dr. Lantos Andrea csatlakozott a Business Women’s Network csapatához. A BWN fiatal, ambiciózus üzletasszonyok közössége, amely kiváló lehetőséget nyújt az üzleti életben dolgozó nőknek, hogy együttműködjenek, tanuljanak egymástól és fejlődjenek. Mint a közösség tagja, Andrea is értékes támogatást kap, hogy előrelépjen a karrierjében és elérje céljait, Andrea pedig […]

IR Global Közép és Kelet Európai Regionális Konferencia Budapesten

Örömmel közöljük, hogy a budlegal Ügyvédi Társulást érte a megtiszteltetést, hogy Budapesten megrendezze az IR Global Közép és Kelet Európai Regionális Konferenciát. A május 19-21 között megtartott konferencián a résztvevőknek lehetősége nyílt a szakmai ismeretek mélyítésére, ezen felül Csapatunk számos feltöltődési lehetőséget is biztosított. A rendezvény során a résztvevők többek között élvezhették az Irodánkban bemutatott […]

Utazásszervezés a járvány idején?

Rengeteg tervezett utazás és program került törlésre emiatt 2020-2021 folyamán, nem is csoda, hogy a beutazási szigor mérséklődésének, a tilalmak feloldásának hatására jelenleg többen a járvány éveiben megálmodott utazásukat tervezik vagy éppen már túl vannak annak megvalósításán, a megérdemelt feltöltődésen. Nemrégiben látott napvilágot az Európai Unió Bíróságának ítélete az FTI Touristik ügyben, amely értékeli az […]

Taggyűlés, ügyvezetés és egyéb testületi szervek működése a veszélyhelyzet alatt

A Kormány a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletében („Rendelet”) a jogi személyekre vonatkozó különleges rendelkezéseket határozott meg. Eszerint 2020. április 11-től a veszélyhelyzet ideje alatt a jogi személyeknek a jogi személyre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket (így különösen a Ptk. rendelkezéseit) a Rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A tulajdonosok és az ügyvezetés számára legfontosabb szabályokat az alábbiakban […]

Kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalókat foglalkoztatók bértámogatása

A kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának támogatásáról szóló, 103/2020. (IV. 10.) kormányrendelet (Kormányrendelet) 2020. április 15-én lépett hatályba, majd 2020. április 21-én módosult.,Ennek értelmében az állami foglalkoztatási szerv a veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági okból támogatást nyújt a kutató-fejlesztőt foglalkoztató munkáltató kérelmére. A támogatás az EUMSZ alapján állami támogatásnak minősül és kizárólag az Európai […]

Szavazhat-e az ügyvezető-tag a társaság döntéshozó szervének ülésén saját ügyvezetői jogviszonyáról?

Érdekes és a gyakorlat szempontjából fontos a címben szereplő – a pontosság kedvéért némileg összetett – kérdés vizsgálata. A társaság tagjainak és az ügyvezető-tag között esetlegesen fennálló érdekkonfliktusából eredő vita megelőzése érdekében ugyanis érdemes azt a szavazáskor és az utána fellépő esetleges kellemetlenség elkerülése érdekében előre tisztázni. I. Jogszabályi háttér E tekintetben a jogszabályi, valamint […]

Polgári eljárásjogi kódex – 2018

Polgári eljárásjogi kódex - 2018

Jelentős újítások a polgári perben Decemberben elfogadta az Országgyűlés az új polgári eljárásjogi kódexet (új Pp.), amely legalább akkora horderejű változás, mint a néhány éve alkalmazandó új Polgári Törvénykönyv. A jogszabály 2018. január 1-jével lép hatályba, így közel egy éves felkészülési időt biztosít a jogalkalmazó számára. Az alábbiakban a legfontosabb változásokat foglaljuk össze közérthető módon. […]

Minimálbér 2017-ben

Minimálbér 2017-ben - Budlegal Ügyvédi Társulás

2017. január elsejétől változik a minimálbér mértéke. Az új jogszabály értelmében – amelyet már a 2017. január hónapra járó munkabérek megállapításánál is alkalmazni kell – az alábbiak szerint módosulnak az eddigi összegek: minimálbér összege 2017. január 1-jétől: havi minimálbér 111.000 Ft-ról 127.500 Ft-ra nő heti minimálbér: 25.550 Ft-ról 29.310 Ft-ra nő napi minimálbér: 5.110 Ft-ról […]