A budlegal Ügyvédi Társulás tagja, a Buzády és Udvari Ügyvédi Iroda („budlegal”) ezúton tájékoztatja a http://www. bud-legal.hu/ weboldalra („budlegal weboldal”) Látogatókat, és a budlegal hírlevelére feliratkozó ügyfeleit és érdeklődőket („Érintettek”) a budlegal által e körben kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról.

Budlegal az Érintettek tudomására jutott adatait az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) valamint az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásainak megfelelve kezeli. Az Infotv. 5. § (1) bekezdése értelmében a budlegal adatkezelőnek minősül a honlapon, online kérdőíven vagy facebook felületen keresztül gyűjtött azonosítható személyes adatok tekintetében.

  1. Az adatkezelés során követett elvek és célok

A budlegal védi az Érintett személyes adatait, csak olyan adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél eléréséhez alkalmas. 

A budlegal weboldal látogatóinak személyes adatait budlegal a jogi tanácsadási tevékenységét bemutató honlap látogatottságának növelése érdekében kezeli és azért, hogy a weboldalra látogató számára hatékony és gyors böngészési élményt nyújthasson. Hírlevélküldés esetén az személyes adatok kezelésének célja a hírlevélre feliratkozó érdeklődők e-mailen történő tájékoztatása jogi aktualitásokról.

  1. Kezelt adatok (böngészés és hírlevélküldés)

A budlegal weboldalon alkalmazott sütik használatára vonatkozó szabályzat elérhető itt: http://bud-legal.hu/suti

A weboldal szervere a honlap betöltésekor automatikusan regisztrálja a látogató IP-címét, a használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat a weboldal üzemeltetője kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítja, a honlap szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és egyéb statisztikai célra, az adatot a Látogató által megadott egyéb adattal nem kapcsolja össze. A naplófájlokban tárolódó adatot 90 napig tárolja, ezt követően törli. 

A budlegal weboldalon történő böngészés megkezdésekor a látogatónak el kell fogadnia a budlegal Sütiszabályzatát és a jelen Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit. Mindkét irat megtalálható és folyamatosan elérhető a budlegal weboldal alján, a lábrészben hiperlinken keresztül.

Hírlevelet akkor küldünk, ha az Érintett a budlegal egyik ügyvédi irodájával kötött megbízási vagy szolgáltatási szerződésében, a bud-legal.hu weboldalon, online kérdőívünkön, vagy facebook oldalunkon keresztül kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy nevét és e-mailcímét hírlevelek küldéséhez nyilvántartsuk, kezeljük és elektronikus üzeneteket (e-mailt) küldjünk (hírlevélküldés). A hozzájárulás megadása a jelen adatvédelmi tájékoztatás elfogadását is jelenti. Az adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a budlegal weboldal alján, a lábrészben hiperlinken keresztül.

  1. Leiratkozás hírlevélről

A hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását az online kérdőív ismételt kitöltésével vagy a gdpr@bud-legal.hu e-mailcímre küldött „Hírlevélküldést lemondom.” szöveget tartalmazó nyilatkozattal bármikor visszavonhatja.

  1. Látogató jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A látogató írásban tájékoztatást kérhet a gdpr@bud-legal.hu címen a budlegal által kezelt személyes adatairól. A budlegal a kérés beérkezését követő 25 napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt adatról és jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakról, valamint – amennyiben adattovábbításra került sor – a továbbítás jogalapjáról és címzettjéről is.

A Látogató írásban tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, kivéve a kötelező adatkezelés esetében, és kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. A budlegal a kérelem beérkezését követő 15 napon belül válaszol. Amennyiben a Látogató nem elégedett az adatkezelő válaszával, úgy személyes adatai védelméhez való jogát bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulhat.

  1. Az adatkezelés időtartama

A budlegal a személyes adatokat csak az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A naplófájlokban tárolódó (budlegal weboldal látogatóit érintő) adatot 90 napig tárolja, ezt követően törli. A hírlevél küldéséhez adott személyes adatot az érintett leiratkozó nyilatkozatáig kezeli, azt követően törli. Kivételt képez, ha valamely jogszabályi rendelkezés kötelezi budlegalt az adatok megőrzésére.

  1. Az adatok feldolgozása és továbbítása, az adatvédelmi tájékoztató módosítása

A budlegal a látogató és a hírlevélre feliratkozó személyes adatait harmadik fél részére nem adja át. 

Jelen adatvédelmi tájékoztatót a budlegal jogosult egyoldalúan módosítani.

  1. Adatkezelő elérhetőségei

Buzády és Udvari Ügyvédi Iroda

Kapcsolattartó: gdpr@budlegal.hu 

Telefonszám: +36 1 780 2619

Cím: 1116 Budpest, Szirtes út 6/B.

Weboldal: http://www.bud-legal.hu/ 

Budapest, 2022 szeptember 18.